Υπηρεσίες - SOLV AE

+30 2310 798 152
17ης Νοέμβρη 79 Πυλαία
555 34 Θεσσαλονίκη
Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Διαχείρισης πωλήσεων
Παραγγελιοληψία
Τιμολόγηση - Αποστολή
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση αγορών
Διαχείριση προμηθευτών – πιστωτών
Διαχείριση πελατών
Παρακολούθηση υπολοίπων πελατών & προμηθευτών
Διαχείριση Εισπράξεων
Λογιστικές καταχωρήσεις σε μηχανογραφημένα πακέτα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Παρακολούθηση προκηρύξεων Δημοσίων διαγωνισμών
Μελέτη διακηρύξεων διαγωνισμών
Προετοιμασία προσφορών δημοσίων  διαγωνισμών
Υποβολή προσφορών Ηλεκτρονικών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή σε έντυπη μορφή.
Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης προμήθειας.
Παρακολούθηση διαγωνισμών. Στάδια, προσφορές ανταγωνιστών, Απόφασης Διοίκησης.
Νομικές ενέργειες σ΄ όλη τη διάρκεια διαγωνισμού κι εκτέλεσης συμβάσεων.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Ανάλυση ανταγωνισμού
Ανάλυση SWOT
Εκτίμηση Αξίας έργου
Μελέτες Σκοπιμότητας
Ανάλυση Αγοράς
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Λήψη Αποφάσεων
Δικαιώματα εταίρων – μετόχων
Δικαιώματα μειοψηφία
Συμφωνητικό μετόχωνΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Βελτιστοποίηση παραγωγής
Αξιολόγηση της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου
Πιστοποίηση ISO
Ασφάλεια και υγιεινή
Ανάλυση κινδύνου
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
Ανάλυση δανείου, ανάλυση WACC
Αναθεώρηση τραπεζικών συμβάσεων
Συνεργάτες για δάνεια
Διαπραγμάτευση με δανειστές


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ολες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες
Πλήρης αναφορά
Προτάσεις βελτίωσης - εφαρμογή και παρακολούθηση
ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Έδρα, κατά στατικά  
Κατανομή αρμοδιοτήτων
Λήψη αποφάσεων
Δικαιώματα εταίρων – μετόχων
Δικαιώματα μειοψηφίας
Συμφωνητικό μετόχων
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Λήψη αποφάσεων ανώτατης διοίκησης
Διαμεσολάβηση συγκρούσεων
Εσωτερική διαχείριση κρίσεων
Διαμεσολάβηση εκκαθάρισης και εφαρμογή
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Μηνιαίες αναφορές στις Πωλήσεις, απαιτήσεις, κόστος,
ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ανταγωνιστική ανάλυση, αποδελτίωση
+30 2310 798 152
17ης Νοέμβρη 79 Πυλαία
555 34 Θεσσαλονίκη
by Theo
Επιστροφή στο περιεχόμενο